دلیل ثبت علامت در کشورهای دیگر

براساس آمار سازمان توسعه تجارت، کشورهای عراق، لبنان، افغانستان، قطر، امارات، کویت،

کشورهای آسیای میانه بزرگترین بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی طی سال های اخیر به

شمار می آیند، برخی از این کشور هیچ معاهده بین المللی در جهت حمایت از علائم تجاری را

امضا ننموده و الزام به ثبت علائم تجاری در کشورهای هدف می باشد.

براساس قوانین جدید این کشورها، ثبت علامت تجاری برای ورود کالاهای ایرانی به این

کشورها تدبیری پیشگیرانه است . از آنجا که برخی از این کشورها در مسیر تدوین قوانین

داخلی خود منطبق با TRIPS می باشد، ثبت جهانی برند برای کالای ایرانی حق تقدم ثبت در

کشورهای مقصد به وجود می آورد و جلوی تقلب برند را می گیرد .

خاطر نشان می شود تعیین طبقات جهانی نیز در این کشورها با سایر کشورها متفاوت بوده و

هر طبقه بسته به تعداد کالا یا خدماتی که ارائه می دهد می تواند به بیش از یک طبقه و

چندین زیر طبقه تقسیم شود .

کنوانسیون پاریس قدیمی ترین معاهده بین المللی در جهت حمایت از علائم صنعتی است و

یکی از پایه های تشکیل دهنده سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO است. گسترش فضای

تجارت جهانی، خلاء های قانونی در کنوانسیون پاریس و لزوم حمایت از علائم تجاری زمینه را

برای ظهور موافقتنامه مادرید فراهم ساخت و در نهایت، پس از تشکیل WIPO و پروتکل

الحاقی مادرید، سیستم حمایت از علائم تجاری با عنوان)سیستم مادرید(شناخته شد . این

سیستم دارای 92 عضو می باشد . از میان کشورهای جهان فقط 92 کشور سیستم مادرید را

پذیرفته اند و بیش از 100 کشور جهان این سیستم را امضا ننموده اند. بیشتر کشورهایی که

بازار هدف صادراتی کالاهای ایرانی هستند این سیستم را نپذیرفته اند و براساس سیستم

TRIPS و معاهدات سازمان تجارت جهانی WTO عمل می کنند . عراق، افغانستان، امارات

متحده عربی، کویت، قطر، عربستان سعودی و ... عضو سیستم مادرید نمی باشند.


جستجو
English
العربية